Bij Bolkesteijn Infrastructuur B.V. staan wij niet alleen aannemers in de Grond-, Weg-, Water- en Spoorbouw bij, maar ook u als bedrijf in iedere fase van het bouwproces:

Initiatief → Ontwerp → Prijs- en contractvorming → Werkvoorbereiding → Uitvoering → Oplevering → Beheer

De werkzaamheden die wij hierin uitvoeren zijn onder andere:
– Grondwerk
– Bestrating
– Riolering
– Keerwanden / sleufsilo’s
– Stelconplaten
– Rooien van bomen, stobben en struiken

Omdat wij het gehele project eigenhandig kunnen realiseren kunnen wij u als opdrachtgever geheel ontzorgen.