CO2 prestatieladder

CO2 prestatieladder

Onze organisatie is actief bezig met haar CO2-reductie. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie. Meer hierover is te vinden op www.SKAO.nl

 

De CO2-prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie ofwel CO2-voetprint in kaart te brengen, reductie na te streven en dit actief met betrokkenen om ons heen te bewerkstelligen.


 

Hier treft u ons meest recente CO2-prestatieladder certificaat: CO2 prestatieladder

 

A. Inzicht

Het begint allemaal met inzicht in de bestaande CO2-uitstoot. We hebben een emissie inventarisatie sheet ontwikkeld waarin onze emissie CO2-footprint wordt gemeten en waarmee we dit naar u inzichtelijk kunnen maken.
Emissie Inventarisatie 2020 -2022 Bolkesteijn

 

Zie tevens onze portfolio op www.SKAO.nl

 

B. Reductie

Vanuit de A.inzichten, de emissie inventarisaties hebben wij een aantal doelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we actief aan de slag onze footprint te reduceren.
Energie management actieplan 2021 – Bolkesteijn

 

C. Communicatie

Via deze pagina op onze website willen wij u periodiek op de hoogte brengen van ons CO2-presteren. Hiernaast hebben wij een communicatiestructuur waarin we onze interne en externe communicatie hebben omschreven.

 

Via ons contactformulier kunt u contact opnemen als u nog geen communicatie van ons ontvangt en dit wel op prijs stelt.

 

D. Participatie

Project: CO2 besparen door transport te combineren met aannemers 8-2021
Initiatieven en participaties 2021 – Bolkesteijn Group

Tweet
Share
Share