CO2 prestatieladder

CO2 prestatieladder

Onze organisatie is actief bezig met haar CO2-reductie. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie. Meer hierover is te vinden op www.SKAO.nl


De CO2-prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie ofwel CO2-voetprint in kaart te brengen, reductie na te streven en dit actief met betrokkenen om ons heen te bewerkstelligen.


Hier treft u ons meest recente CO2-prestatieladder certificaat: CO2 prestatieladder


A. Inzicht

Het begint allemaal met inzicht in de bestaande CO2-uitstoot. We hebben een emissie inventarisatie sheet ontwikkeld waarin onze emissie CO2-footprint wordt gemeten en waarmee we dit naar u inzichtelijk kunnen maken.

CO2 Footprint 2020

CO2 Footprint 2021

CO2 Footprint 2022

CO2 Footprint Q1+Q2 – 2023


Hieronder kunt u ook zien hoeveel wij procentueel gereduceerd hebben sinds 2020.


Zoals hierboven te zien is hebben wij in 2022 bijna 50% CO2 uitstoot gereduceerd, dit is mede mogelijk gemaakt door de bewuste keuze om onze medewerkers zoveel mogelijk samen te laten rijden door koppels te maken die vlakbij elkaar wonen.


Zie tevens onze portfolio op www.SKAO.nl


B. Reductie

Vanuit de A.inzichten, de emissie inventarisaties hebben wij een aantal doelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we actief aan de slag onze footprint te reduceren.

Energie management actieplan – Bolkesteijn 2021
Energie management actieplan – Bolkesteijn 2022
Energie management actieplan – Bolkesteijn 2023


C. Communicatie

Via deze pagina op onze website willen wij u periodiek op de hoogte brengen van ons CO2-presteren. Hiernaast hebben wij een communicatiestructuur waarin we onze interne en externe communicatie hebben omschreven.


Via ons contactformulier kunt u contact opnemen als u nog geen communicatie van ons ontvangt en dit wel op prijs stelt.


D. Participatie

Project; Comissie Arbeidsomstandigheden & Veiligheid (A&V)
Initiatieven en participaties – Bolkesteijn Group

Tweet
Share
Share