Aanmelden Doe Dag

Je bent er bijna! Lees onderstaande tekst en onderteken het formulier onderaan deze pagina.

 

Meedoen met de Doe-dag bij Bolkesteijn en de op het terrein georganiseerde activiteiten, waarbij ook verschillende machines gebruikt en bestuurd kunnen worden, is natuurlijk heel leuk en toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is. Maar het is niet helemaal zonder risico’s. Om je hiervan bewust te maken, vragen we je (of één van je ouders/voogd/wettelijk vertegenwoordiger als je jonger dan 16 jaar bent) om de waiver in te vullen.

 

Met de waiver verklaar je dat je je bewust bent van de mogelijke risico’s, zelf verantwoordelijk bent voor eventuele schade en dat wij als Bolkesteijn niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor wat voor schade, letsel of verlies of beschadiging dan ook van eigendommen van bezoekers.

 

Lees de volledig inhoud van de waiver hier

  Gegevens ouder/voogd:
  Geboortedatum:


  Gegevens deelnemer Doe Dag:


  Geboortedatum:  Ondergetekende verklaart hierbij, alvorens deze verklaring te hebben ondertekend kennis genomen te hebben van bovenstaande voorwaarden:

  Handtekening ouder / voogd:


  Let op: zet de handtekening binnen het vak, anders ontstaat er een foutmelding.

  Tweet
  Share
  Share