Aanleg verhardingen Chocoladebezorgd.nl

Project: Aanleg verhardingen Chocoladebezorgd.nl
Scope: Leveren en aanbrengen materialen t.b.v. nieuw aan te leggen parkeerterrein t.b.v. riool en elementenverhardingen
Looptijd: 7 weken, week 20 – 27, 2019Tweet
Share
Share