Talud bekleding N34 – N381 Emmen-West

Project: Talud bekleding N34 – N381 Emmen-West
Scope: Aanbrengen taludbekleding dubbelklinkers, 580 m2 en aanbrengen bestrating onder kunstwerken 1.100 m2
Looptijd: 13 weken, week 28 – 41, 2020Tweet
Share
Share